Projektityön ohjeet ja aiheet.

Projektityön aiheet


Omista aihe-ehdotuksista voi neuvotella opettajan kanssa.


Tehtävä 1:
Laske lieriön tilavuus ja pohjan pinta-ala. Ohjelma kysyy käyttäjältä lieriön korkeuden ja pohjaympyrän
säteen sekä tulostaa tilavuuden ja pohjapinnan.

Tehtävä 2:
Laske neliöpyramidin tilavuus ja pohjan pinta-ala. Ohjelma kysyy käyttäjältä pohjan sivun pituuden ja pyramidin
korkeuden sekä tulostaa tilavuuden ja pohjan pinta-alan.

Tehtävä 3:
Laske suppilon tilavuus ja pohjan pinta-ala. Ohjelma kysyy käyttäjältä pohjan säteen ja suppilon korkeuden sekä
tulostaa tilavuuden ja pohjapinta-alan.

Tehtävä 4:
Laske säännöllisen kolmiopyramidin tilavuus ja pohjan pinta-ala. Ohjelma kysyy pohjakolmion sivun pituuden
ja pyramidin korkeuden sekä tulostaa pohjakolmion pinta-alan ja pyramidin tilavuuden.

Tehtävä 5:
Laske 20:n oppilaan luokan keskiarvon kokeessa. Ohjelma kysyy oppilaiden koearvosanoja ja montako oppilasta osallistui
kokeeseen sekä tulostaa osaanottajien lukumäärän ja keskiarvon.

Tehtävä 6:
Laske syöttölukujen neliön kunnes käyttäjä syöttää nollan. Ohjelma tulostaa otsikon, syötetyn luvun ja sen neliön.

*Tehtävä 7:
Operaattori % antaa jakojäännöksen. Esim 10%3 = 1.Tutki onko syötetty luku jaollinen toisella annetulla luvulla.
Nolla lopettaa syötön. Ohjelma tulostaa luvun ja onko se jaollinen toisen luvun kanssa.

*Tehtävä 8:
Laske kaikkien positivisten kokonaislukujen summa jotka ovat pienemmät tai yhtä suuret kuin annettu luku. Summa on
aluksi 0 ja kasvaa ensin 1:llä, sitten 2:lla... summa = summa + i.

*Tehtävä 9:
Tulosta alkuluvut jotka ovat pienempiä kuin luku jota käyttäjä syöttää ohjelmalle. Nolla lopettaa syötön.

*Tehtävä 10:
Onko vuosiluku karkausvuosi? Ohjelma kysyy vuosiluvun kunnes syötetään nolla ja tulostaa vuosiluvun ja onko se
karkausvuosi vai ei. Vuosi on karkausvuosi jos vuosiluku on jaollinen neljällä mutta ei sadalla. Kuitenkin vuosi on
karkausvuosi jos vuosiluku on jaollinen neljälläsadalla. Jakojäännöstä saa operaattorilla %. Esim 10%3 = 1.


Takaisin projektityöohjeisiin
Takaisin sisällysluetteloon