Kurssin ohjeellinen aikataulu

Kurssin aikataulussa yhdellä kerralla tarkoitetaan parituntia.

Kurssin aikataulu
Kerta Käsiteltävät asiat/tuntikuvaus Tuntitehtävät
1
 • Arkielämän ohjelmointia ja esimerkkejä
 • Ohjelmoinnin tavoitteita ja periaatteita
 • Lyhyt katsaus ohjelmoinnin historiaan
 • Arkielämän ohjelmointiesimerkkien laatimista ja pohtimista
 • Kokeillaan, miten valmiit ohjelmat reagoivat (eli mitä niihin on ohjelmoitu ja mitä ei)
2
 • Ohjelmien kirjoittaminen, kääntäminen ja suorittaminen
 • Peruskäsitteet: kääntäjä, tulkki, ohjelma, muuttuja, vakio, metodi
 • Käytännön toteutus Java-kielellä
 • Valmiiden ohjelmien kääntämistä ja suorittamista
 • Ensimmäinen "itse kirjoitettu" Hei maailma! -ohjelma opettajan sanelun mukaan
3
 • Kertaustunti kerroista 1 ja 2
 • Kirjallisia kertaustehtäviä peruskäsitteistä ja Javasta, joita käydään tunnilla yhteisesti läpi
 • Valmiiden ohjelmien muuttamista
 • Kotitehtävien läpikäynti
4
 • Javan perusominaisuuksia, joita edellisten tuntien valmiissa ohjelmissa jo huomattiin: main()-metodi, System.out.println(), kommentit.
 • Muuttujia Javassa: int, double, char
 • Sijoituslauseet
 • Muuttujien ja sijoituslausekkeiden käytön harjoituksia esimerkkejä muuttelemalla ja lopuksi itse kirjoittamalla. Tulokset ruudulle.
 • Esimerkkejä huonoista ja hyvistä ohjelmointi- sekä kommentointityyleistä ja kommentoinnnin tärkeydestä. Oppilaat voivat myös arvioida toistensa tuotoksien selkeyttä.
5
 • Tutut matematiikan merkit (*, +, -, /) ja niiden kanssa laskeminen.
 • Laskuharjoituksia, esimerkkejä muuttelemalla ja lopuksi itse tekemällä.
 • Esim. matematiikan kotilaskujen laskemista Javalla (?)
6
 • Kertaustunti kerroista 4 ja 5
 • Pieniä ohjelmointitehtäviä sijoituksista ja laskemisesta.
 • Tarkentavia kysymyksiä em. aiheista, joita käsitellään yhdessä (mitä voi tehdä ja mitä ei).
 • Kotitehtävien läpikäynti
 • Mahdollisuus pitää pieni välikoe.
7
 • Lukemista näppäimistöltä
 • Kirjoittamista ruudulle (kertausta)
 • String-merkkijonotyyppi ja operaattorin + uusi merkitys merkkijonojen yhdistäjänä.
 • Ohjelmointiharjoituksia ja muuta mukavaa.
8
 • Vertailuoperaattorit (<,><=, >=, ==, !=)
 • if ja else -lauseet
 • Ohjelmointiharjoituksia ja muuta mukavaa.
9
 • Kertaustunti kerroista 7 ja 8
 • Pieniä ohjelmointitehtäviä, joissa yhdistyvät tähän mennessä opitut asiat.
 • Tarkentavia kysymyksiä kertojen 7 ja 8 aiheista, joita käsitellään yhdessä
 • Kotitehtävien läpikäynti
 • Mahdollisuus pitää pieni välikoe.
10
 • Toistolauseet: for ja while
 • Kuvaavien käytännön esimerkkien tutkimista ja keksimistä
 • Valmiiden ohjelmien muuttamista (virheellisiksi, jotta nähdään mitä voi tapahtua?)
 • Pienten ohjelmien tekemistä
11
 • Aliohjelman käsite
 • Aliohjelmien toteutus metodeina Javassa
 • Parametrivälitys ja palautusarvot
 • Valmiiden ohjelmien jakamista aliohjelmiksi
 • Omien aliohjelmien tekemistä
 • Valmiiden metodien hyväksi käyttämistä
12
 • Kertaustunti kerroista 10 ja 11
 • Pieniä ohjelmointitehtäviä, joissa yhdistyvät tähän mennessä opitut asiat.
 • Tarkentavia kysymyksiä kertojen 10 ja 11 aiheista, joita käsitellään yhdessä
 • Kotitehtävien läpikäynti
 • Mahdollisuus pitää pieni välikoe.
13
 • Projektityö alkaa.
 • Taulukkojen käyttöä voidaan opetella työn ohessa.
-
14
 • Projektityö jatkuu.
-
15
 • Projektityön viimeistely ja palautus.
-