Toistolauseet for ja while

For-lause

For-lauseella voi käydä läpi arvoalueita vaivattomasti: 1,2,3...n. For-lauseen muoto on:

for (alkuasetus; jatkamisehto; eteneminen)

Alkuasetus: suoritetaan ensin ja vain kerran ennen toistoja. Eteneminen: suoritetaan jokaisen toistokerran jälkeen.
Toistettava lause: osa ohjelmaa jota toistetaan. Jos se muodostuu useasta lauseesta käytetään sulkuja.

{

}

Esimerkki 1:
-------------

int i;
for (i = 1; i != 6; ++i)


Tulostaa:
1
2
3
4
5

Esimerkki 2:
-------------

Määrittelyä, int i, voidaan siirtää alkuasetukseen, jolloin sitä voi käyttää vain for-lauseen sisällä.

for (int i = 0; i != 6; ++i)

Esimerkki 3:
-------------

Toistolauseita voi käyttää useampaakin.

System.out.println("i__j");
for (int i = 0; i != 3; ++i)


Tulostaa:
i__j
0 0
0 1
1 0
1 1
2 0
2 1


Harjoituksia ja kotitehtäviä
Takaisin sisällysluetteloon