Aliohjelma, metodit, parametrit ja palautusarvot; kertausta.

Kertaustehtäviä


Tehtäviä voi myöskin käyttää kokeena jos haluaa. Jaksoon kuuluu myöskin kotitehtävien läpikäynti.


Tehtävä 1:
a) Anna esimerkki for-lauseesta.
b) Minkä muotoinen for-lause on?

Tehtävä 2:
a) Anna esimerkki while-lauseesta.
b) Minkä muotoinen while-lause on?

Tehtävä 3:
a) Mikä on metodi?
b) Miten metodia käytetään?

Tehtävä 4:
a) Mikä on parametri ja mihin sitä käytetään?
b) Anna esimerkki parametrin käytöstä.

Tehtävä 5:
a) Mikä on palautusarvo ja mihin sitä käytetään?
b) Anna esimerkki palautusarvon käytöstä.

*Tehtävä 6:
Kirjoita metodi joka laskee nelikulmion pinta-alan ja palauttaa sen, kun sivujen pituudet toimivat parametreinä.
Testaa metodiasi pääohjelman avulla joka laskee pinta-alat kaikille nelikulmioille joiden sivut
ovat 2m eripituisia ja korkeintaan 10m pitkiä. Käytä kokonaisia metrejä.

*Tehtävä 7:
Laajenna edellisen tehtävän ohjelmaa metodilla joka laskee kolmion pinta-alan.


Takaisin sisällysluetteloon