Kertausta sijoituksista ja laskennasta

Tarkistettavien kotitehtävien lisäksi voidaan käsitellä seuraavia tehtäviä. Tehtäviä voi käyttää valikoiden myös pienenä välikokeena.

Kirjoitustehtäviä

 1. Kerro muuttujista:
  1. Mainitse kurssilla tarvittavat Javan muuttujien tyypit ja luonnehdinta siitä, mitä muuttujiin voi sijoittaa.
  2. Anna esimerkki kunkin muuttujan esittelystä (määrittelystä). Muuttujien nimet saat keksiä itse.
  3. Miksi muuttujat on määriteltävä?
 2. Vakiot:
  1. Mitä eroa on muuttujalla ja vakiolla?
  2. Miten vakiot määritellään Javassa?
  3. Miksi vakioita käytetään?
 3. Kerro laskemisesta Javalla:
  1. Kirjoita oppimasi Javan aritmeettiset operaattorit (laskumerkit).
  2. Selitä Javan jakolaskun eri mahdollisuudet esimerkein.
 4. Katso seuraavaa ohjelman pätkää:
   int i, j, k;
  
   i = 1;
   j = 2;
   k = 5;
  
   i = j;
   j = k;
   j--;
   k = k * j;
   j = j + k;
    
   i++;
  
   System.out.println(i);
   System.out.println(j);
   System.out.println(k);
  
  1. Mitä tulostuskäskyt tulostavat? Perustele vaiheittain.
  2. Onko ohjelma selkeä ja ymmärrettävä? Jos ei, mainitse muutokset, jotka parantaisivat ohjelman ymmärrettävyyttä ja luettavuutta.
  3. Voidaanko muuttujien tyypit vaihtaa double- tai char- tyyppisiksi? Perustele.
 5. Etsi seuraavasta ohjelman pätkästä virheelliset sijoitukset ja perustele niiden virheellisyys:
   int kluku1, kluku2;
   double dluku1, dluku2;
  
  
   kluku1 = (3+3+4)*4;
   kluku2 = kluku2 + 4;
   kluku2 = kluku1 * 5;
   dluku1 = kluku1 * 5;
   kluku2 = dluku1;
   kluku1 = 1.0 * 4;
  

Ohjelmointitehtäviä

 1. Laadi ohjelma Kertotaulu.java. Ohjelman alussa sijoitetaan int-tyyppiseen muuttujaan nimeltä kerrottava jokin luku. Ohjelma tulostaa annetun luvun kertotaulun. Esim, jos kerrottavaan sijoitetaan arvo 2, saadaan tulostus:
  2
  4
  6
  8
  10
  12
  14
  16
  18
  20
  
 2. Laadi ohjelma Keskiarvo.java, joka neljän luvun keskiarvon. Arvot sijoitetaan ensin muuttujiin luku1, luku2, luku3 ja luku4.
 3. Maria on saman ikäinen kuin Jaska. Merja taas on Jaska ikäinen. Reijo on saman ikäinen kuin Tarmo ja Terhi on Marian ikäinen. Jaska on 13- vuotias ja Tarmo 15-vuotias.