Kertausta ohjelman kirjoittamisesta, kääntämisestä ja suorittamisesta

Tarkistettavien kotitehtävien lisäksi voidaan käsitellä seuraavia tehtäviä. Tehtäviä voi käyttää myös pienenä välikokeena.

Kirjoitustehtäviä

 1. Tee tehtävä erilliseltä sivulta.
 2. Keksi kolme esimerkkiä arkielämän ohjelmoinnista.
 3. Selitä lyhyesti normaalin (ei Java -kielisen) ohjelman vaiheet ohjelman kirjoittamisesta ohjelman suoritukseen.
 4. Millä tekstinkäsittelyohjelmalla voi kirjoittaa Java-ohjelmia? Entä muilla ohjelmointikielillä kirjoitettuja ohjelmia?
 5. Selitä lyhyesti Java -kielisen ohjelman vaiheet. Selitä tarvittavat käsitteet käyttämällä arkielämän esimerkkejä ja rinnastuksia.
 6. Olet saanut tiedoston Hei.java.
  1. Kirjoita käsky, jolla voit kääntää tiedoston.
  2. Mainitse edellytykset sille, että tiedosto voidaan kääntää.
  3. Kirjoita käsky, jolla voit suorittaa käännetyn tiedoston.
  4. Mainitse edellytykset sille, että käännetty tiedosto voidaan suorittaa
  5. Voitko suorittaa tiedoston Hei.java? Perustele.
 7. Onko seuraava pätkä syntaktisesti oikea Java-ohjelma? Korjaa tarvittaessa.
       public static void main(String[] args){
        System.out.println("Hei kaikille!");
       }